ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

Tabs

 

นายสุวัฒน์ พลนรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเสริฐ

โทร 089-7565079